TEENUSED

Tugevvoolusüsteemid

 • Elektrikilbid ja kilbitööd, kaitsmed ja lülitid, markeerimine, grupeerimine.
 • Kaabeldustööd, toitekaablid, välisvõrgud, kaabliredelid, kaabliteed pistikupesad.
 • Lülitid, veksellülitid, dimmerid valgustid ja valgusallikad, valgustirennid.
 • Põrandaküte, vihmaveerennide küte, treppide ja käiguteede küte.
 • Potentsiaaliühtlustus maandus, maanduspaigaldis, piksekaitse.
 • Ajutine elektripaigaldis, ajutised elektrikilbid, ajutine valguspaigaldis, automaatika kaabeldustööd.

Nõrkvoolusüsteemid

 • Arvutivõrgud, telefonivõrgud, tv võrgud, ats, fonosüsteemid, valvesüsteemid

Elektripaigaldiste käit ja hooldus

 • Regulaarne elektripaigaldise ülevaatus, kontroll ja käidukava koostamine.
 • Elektripaigaldise hooldus ja remonttööde teostamine.
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine.
 • Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Muud elektripagaldise hoolduse, remondi ja kontrollimisega seonduvad tegevused vastavalt seduse nõuetele.

Dokumentatsioon ja mõõdistamised

 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus, vastavusdeklaratsioon, vastavustunnistus teostusjoonised, tööprojekt.
 • Mõõdistuste protokollid, valgustugevuse mõõdistused, elektrotehnilised mõõdistused