Aastatepikkune kogemus,
elektritöödel!

Teostame elektritöid kiirelt, täpselt ja turvaliselt!
Teostame töid B1, B kuni A pädevuspiirini

Teostame järgnevaid töid

  • Tugevvoolusüsteemid
  • Nõrkvoolusüsteemid
  • Elektripaigaldiste käit ja hooldus
  • Dokumentatsioon ja mõõdistamine

Mida teostame?

Tööstuste elektrisüsteemide väljaehitus

Laohoonete ja tehaste elektrisüsteemide väljaehitus

Korterelamute elektrisüsteemide renoveerimine ja elektrisüsteemide paigaldus

Oleme teostanud uute korter- ja büroohoonete elektrisüsteemide väljaehitusi kui ka olemasolevaid renoveerinud.

Elektripaigaldiste käit ja hooldus

Regulaarne elektripaigaldise ülevaatus, kontroll ja käidukava koostamine.
Elektripaigaldise hooldus ja remonttööde teostamine.
Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine.
Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
Muud elektripagaldise hoolduse, remondi ja kontrollimisega seonduvad tegevused vastavalt seaduse nõuetele.