Mida me teeme

Tugevvoolusüsteemide ehitus

 • Elektrikilbid ja kilbitööd, kaitsmed ja lülitid, markeerimine, grupeerimine.
 • Kaabeldustööd, toitekaablid, välisvõrgud, kaabliredelid, kaabliteed pistikupesad.
 • Lülitid, veksellülitid, dimmerid valgustid ja valgusallikad, valgustirennid.
 • Põrandaküte, vihmaveerennide küte, treppide ja käiguteede küte.
 • Potentsiaaliühtlustus maandus, maanduspaigaldis, piksekaitse.
 • Ajutine elektripaigaldis, ajutised elektrikilbid, ajutine valguspaigaldis, automaatika kaabeldustööd.

Nõrkvoolusüsteemide ehitus

 

 • Arvutivõrgud
 • Telefonivõrgud
 • TV-võrgud
 • Automaatsed tulekustutussüsteemid(valmidus)
 • Fonosüsteemid
 • Valvesüsteemid(valmidus)

 

Elektripaigaldiste käit ja hooldus

 

 • Regulaarne elektripaigaldise ülevaatus, kontroll ja käidukava koostamine.
 • Elektripaigaldise hooldus ja remonttööde teostamine.
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine.
 • Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Muud elektripagaldise hoolduse, remondi ja kontrollimisega seonduvad tegevused vastavalt seduse nõuetele.

Dokumentatsioon ja mõõdistamised

 • Elektripaigaldise nõuetekohasused tunnistused
 • Vastavusdeklaratsioonid
 • Vastavustunnistused
 • Teostusjoonised
 • Tööprojektid
 • Mõõdistuste protokollid
 • Valgustugevuse mõõdistused
 • Elektrotehnilised mõõdistused